doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

pokladník společnosti

jméno, příjmení

doc. RNDr. Pavla POUČKOVÁ, CSc.

e-mail

pouckova@volny.cz

telefon

603 444 379

zaměstnavatel

Univerzita Karlova v Praze, l. lékařská fakulta

funkční zařazení

vedoucí oddělení experimentální radiobiologie Ústavu biofyziky a informatiky

adresa pracoviště

Salmovská 1
120 00  Praha 2

členství v oborových radách    

  • oborová rada oboru Lékařská biofyzika programu Biomedicína Univerzity Karlovy v Praze

členství v dalších odborných společnostech     

  • Evropská společnost pro radiační výzkum

čestná členství    

  • Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

různé     

  • specialista v chovu laboratorních zvířat

 

Vedení výboru