VII. ročník AWHP

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

a

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

vás srdečně zvou na

VII. ročník AWHP

s následujícím programem:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.: Zahájení pracovního dne.

doc. PhDr. L. Čírtková, CSc. (prorektorka Policejní akademie České republiky v Praze): „Inspirace a zkušenosti z viktimologie“.

brig. gen. MUDr. Z. Bubeník (ředitel Agentury vojenského zdravotnictví): Humanitární role zdravotnické služby AČR.

pplk. MUDr. A. Rybka (Vojenský zdravotní ústav Agentury vojenského zdravotnictví): Zkušenosti s poskytováním zdravotní péče uprchlíkům v kempu Šentilj ve Slovinsku.

Mgr. Zbyněk Wojkovski (ADRA o.p.s.): Pomoc se zajištěním přístřeší pro komunity ovlivněné konfliktem v Sýrii.

Ing. Vojtěch Halaška (ADRA o.p.s.): Podpora obnovy zdrojů obživy pro oběti zemětřesení v Nepálu.

MUDr. Kamal Mezian (MAGNA Dětí v tísni) Zkušenosti s humanitární a zdravotnickou pomocí v rámci uprchlické krize.

 

Konference se koná 7. října 2016 od 9:30 hodin v Přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra i tramvají I. P. Pavlova)

 

Registrační poplatek 250-Kč, platba při registraci (registrace možná od 8:30 hodin)

Vstup je pro členy Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP, akademické pracovníky FBMI ČVUT a pro studenty vysokých škol bezplatný.

 

Součástí VII. ročníku konference AWHP je studentská vědecká konference Zdravotní a humanitární aspekty řešení krizových situací“, která proběhne po polední přestávce, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Vystoupení studentů budou věnována:

  • specifickým přístupům opatření krizového řízení a ochrany obyvatelstva v oblasti krizových situací spojených s řešením rozsáhlých zdravotnických a humanitárních problémů;
  • analýze metod, forem a postupů státních i nestátních organizací vhodné pro zvládání těchto situací doma i v zahraničí;
  • problematice sil, prostředků a materiálního vybavení, které jsou vhodné pro domácí i zahraniční humanitární, či zdravotní použití.

 

Podrobné informace na www.crbs.cz

 

Akce společnosti
Akce společnosti

Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku pro lékaře a odborníky ve zdravotnických oborech (kurz)

 

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 9. června 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

 

XVIII. Štiavnické dni 2017

 

26. – 28. september 2017, Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero

TEMATICKÉ OBLASTI
- Mierové využívanie atómového žiarenia vo vede a praxi,
- Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí,
- Ochrana ľudí a prostredia pred ionizujúcim žiarením,
- Národný akčný plán pre radón podľa Smernice 2013/59/Euratóm,
- Nakladanie s odpadmi.

 

Možnosti využití robotiky v rehabilitaci

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech 22. září 2017 od 9:30 do 17:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

 

Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

Určené pro odborníky v oboru Ochrana obyvatelstva, medicíny katastrof, v urgentní medicíně a v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

 

NOVÉ RETAPEUTICKÉ METODY VE STOMATOLOGII - MLS® LASEROVÁ TERAPIE

Určené především pro stomatology a lékaře speciZpětalisty v laserové medicíně, fyziky a další odborníky v ne-lékařských zdravotnických oborech.

19. října 2017 od 8:30 do 16:30 hodin v konferenčním sále hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

 

Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku pro lékaře a odborníky ve zdravotnických oborech 

 

(opakování kurzu pro vysoký zájem)

 

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 24. listopadu 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

 

INTERAKCE IONOZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ S ŽIVÝM ORGANIZMEM

Určené především pro lékaře a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech.

5. prosince 2017 od 9:30 do 15:30 hodin v přednáškovím sále FVZ UO, Třebešská 1571, Hradec Králové