Akce společnosti
Akce společnosti

Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku pro lékaře a odborníky ve zdravotnických oborech (kurz)

 

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 9. června 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

 

XVIII. Štiavnické dni 2017

 

26. – 28. september 2017, Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero

TEMATICKÉ OBLASTI
- Mierové využívanie atómového žiarenia vo vede a praxi,
- Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí,
- Ochrana ľudí a prostredia pred ionizujúcim žiarením,
- Národný akčný plán pre radón podľa Smernice 2013/59/Euratóm,
- Nakladanie s odpadmi.

 

Možnosti využití robotiky v rehabilitaci

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech 22. září 2017 od 9:30 do 17:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

 

Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

Určené pro odborníky v oboru Ochrana obyvatelstva, medicíny katastrof, v urgentní medicíně a v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

 

NOVÉ RETAPEUTICKÉ METODY VE STOMATOLOGII - MLS® LASEROVÁ TERAPIE

Určené především pro stomatology a lékaře speciZpětalisty v laserové medicíně, fyziky a další odborníky v ne-lékařských zdravotnických oborech.

19. října 2017 od 8:30 do 16:30 hodin v konferenčním sále hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

 

Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku pro lékaře a odborníky ve zdravotnických oborech 

 

(opakování kurzu pro vysoký zájem)

 

Určené pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech dne 24. listopadu 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

 

INTERAKCE IONOZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ S ŽIVÝM ORGANIZMEM

Určené především pro lékaře a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech.

5. prosince 2017 od 9:30 do 15:30 hodin v přednáškovím sále FVZ UO, Třebešská 1571, Hradec Králové